fbpx

VægtøgniNG

Få hjælp til at tage på

Ønsker du at tage på i vægt?

Få professionel hjælp til at øge din vægt på en sundhedsmæssig forsvarlig måde.

Undervægt er et ofte overset problem. Undervægt bør tages meget alvorligt, for det kan medføre betydelige fysiske, psykiske og sociale konsekvenser for den enkelte, hvis vægten er for lav, eller hvis der er tale om fejlernæring over en længere periode.

Kosten spiller en stor rolle, hvis du ønsker at tage på, og der kan være særlige hensyn der skal tages, så din vægtøgning sker på en sundhedsmæssig forsvarlig måde. Det kan derfor være en god idé at søge faglig bistand hos en diætist til at træffe de rigtige valg, når du planlægger, hvad du skal have at spise. 

Min kliniske baggrund sikrer dig professionel vejledning, og du får de bedste redskaber til at øge din vægt på en naturlig og sundhedsmæssig forsvarlig måde. 

Årsager til at du kan have brug for at tage på:

   – Et længere sygdomsforløb

   – Mistet smags- /lugtesans

   – Sorg

   – Ensomhed

   – Naturlig aldring

   – Demens

   – Depression / angst

   – Immobilitet / nedsat funktionsevne

   – Inaktivitet

   – Synkebesvær

   – Madlede f.eks. ifm. medicinering

 

Autorisation fra Sundhedsstyrelsen – din garanti

Al vejledning i min klinik bygger på evidensbaseret viden. 

Jeg er medlem af Foreningen af Kliniske diætister og

godkendt som behandler hos Sygeforsikringen

”danmark”.

I min vejledning tager jeg hensyn til evt. sygdomshistorik, medicin og blodprøveværdier

Telefon
71908022
Adresse
Agertoften 30, 6000 Kolding