Diætist tilskud

Få tilskud til behandling hos autoriseret klinisk diætist.

Jeg er registreret behandler hos Sygeforsikringen ”danmark” og samarbejder med en række forsikringsselskaber. Jeg indberetter automatisk til både “danmark” og til andre forsikringsselskaber.

Sygeforsikringen "danmark"

Sygeforsikringen ”danmark” giver tilskud til behandling hos klinisk diætist, hvis du er i gruppe 1, gruppe 2 eller gruppe 5. Du behøver ingen henvisning fra din egen læge, og der er ingen specifikke kriterier, der skal opfyldes for at få diætisttilskud til dine behandlinger fra Sygeforsikringen ”danmark”.

Jeg er registreret som behandler hos Sygeforsikringen ”danmark” og tilbyder at indberette dine konsultationer elektronisk og automatisk til Sygeforsikringen ”danmark”.

Taksterne for tilskud til diætist 2024:

  • 1. individuel/topersoners konsultation: 50 % af egenudgiften, dog maks. 350 kr.
  • Efterfølgende individuelle/topersoners konsultation: 50 % af egenudgiften, dog maks. 350 kr.

 

Der kan maksimalt inden for 12 måneder gives samlet tilskud til kliniske diætister på 2.100 kr.

Der er maksimalt tilskud til én behandling pr. dag.

Sygesikringen Danmark

Sundhedsforsikringer og sundhedsordninger

Få dit forløb betalt af din sundhedsforsikring. Hvis du har tegnet en sundhedsforsikring, eller hvis du indgår i en sundhedsordning via dit arbejde, har du mulighed for at søge om fuld eller delvis dækning for konsultation hos en autoriseret klinisk diætist. Dermed bortfalder din egenudgift helt eller delvist. I langt de fleste tilfælde har jeg mulighed for at afregne direkte med forsikringsselskabet, og du vil derfor ikke selv skulle have penge op af lommen.

Betingelserne og kriterierne for at forsikringsselskabet helt eller delvist dækker udgifterne til dine konsultationer hos klinisk diætist varierer, alt efter hvilket forsikringsselskab og hvilken sundhedsforsikring du har.

Kontakt derfor dit eget forsikringsselskab for at få oplyst, om din sundhedsforsikring yder tilskud til behandling hos diætist.

Jeg samarbejder bl.a. med:

FAQ

Du kontakter din sundhedsforsikring og beder om hjælp til dækning af konsultationer hos en autoriseret klinisk diætist. Hvis din anmodning godkendes, får du udstedt en betalingsgaranti, som oftest dækker dine omkostninger 100% til forløbet. Der er i reglen en tidsramme for, hvor længe betalingsgarantien er gyldig. Jeg hjælper dig med at holde styr på den del, så vi strukturerer dit forløb hensigtsmæssigt. Betalingsgarantien sender du til mig inden første konsultation, eller du medbringer den, når vi mødes første gang.

Med en betalingsgaranti skal du ikke selv lægge penge ud for dine behandlinger. Jeg afregner direkte og elektronisk via EAN med dit forsikringsselskab.

Se mine diætist priser her